Fellekurs (Kurs i praktisk fangst)

Første dagen er teori inne hvor arrangøren må skaffe egnet lokale. Andre dag er ute med praktiske oppsett og bruk av terrenget. Det er ypperlig om årstiden og terrenget er slik at en kan forlate de ferdig oppsatte fellene for aktiv fangst.

15 deltakere er maks antall, og kurset er et praktisk kurs godt egnet for ungdom såvel for røynde fangstmenn.

Til kurset selges det conybearfeller, sikringer, fellekasser mm.

Vanligvis arrangeres det også et oppfølgingskurs i flåing og pelsbehandling en tid etter første kurset.

 

Mår i Conibear-felle


Conybear 160 satt på stokk.